Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brefvexling. Avd. 1, band 11:1

PDF

 

EPUB

 

Provläs

 

Open Access

 

Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brefvexling. Avd. 1, band 11:1 – Brev 1634 jan.-mars

Köp 138 kr