Albertus Pictor. Målare av sin tid - Volym I

PDF

 

EPUB

 

Provläs

 

Open Access

 

Albertus Pictor. Målare av sin tid - Volym I – Bilder i urval samt studier och analyser

Pia Melin (red.)

Köp 350 kr

  • Publicerad 2009
  • Isbn 9789174023824
  • Typ Inbunden
  • 154 sidor
  • Svenska

År 2009 uppmärksammas Albertus Pictor, Sveriges kanske störste medeltida konstnär, med ett jubileumsår. Det är sannolikt 500 år sedan han gick ur tiden. Albertus Pictor (ca 1440-1509) har tillsammans med sin verkstad utsmyckat 36 svenska kyrkor i Mälarlandskapen och även i Norrbotten. Målningarna på väggar och i valv utgör en för norra Europa enastående bildskatt från medeltiden. I ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt vid Konstvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet, har man under senare år arbetat med en fullständig dokumentation av samtliga målningar och språkband, de flesta på latin.

Volym I, Bilder i urval samt studier och analyser (red. PIA MELIN, fil.dr i konstvetenskap). Boken innehåller över hundratalet färgbilder ur Albertus Pictors rika produktion, en biografisk skiss, motivstudier, analyser samt en omfattande bibliografi.