Albertus Pictor. Målare av sin tid - Volym II

PDF

 

EPUB

 

Provläs

 

Open Access

 

Albertus Pictor. Målare av sin tid - Volym II – Samtliga bevarade motiv och språkband med kommentarer och analyser

Christina Sandquist Öberg (red.)

Köp 449 kr

  • Publicerad 2009
  • Isbn 9789174023831
  • Typ Inbunden
  • 438 sidor
  • Svenska

År 2009 uppmärksammas Albertus Pictor, Sveriges kanske störste medeltida konstnär, med ett jubileumsår. Det är sannolikt 500 år sedan han gick ur tiden. Albertus Pictor (ca 1440-1509) har tillsammans med sin verkstad utsmyckat 36 svenska kyrkor i Mälarlandskapen och även i Norrbotten. Målningarna på väggar och i valv utgör en för norra Europa enastående bildskatt från medeltiden. I ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt vid Konstvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet, har man under senare år arbetat med en fullständig dokumentation av samtliga målningar och språkband, de flesta på latin.

Volym II, Samtliga bevarade motiv och språkband med kommentarer och analyser (CHRISTINA SANDQUIST ÖBERG, fil.dr i latin). De i målningarna ingående språkbanden är en viktig nyckel till målningarnas motiv och funktion. Här tolkas, översätts och kommenteras språkbanden - i många fall för första gången. Boken innehåller även en motivkatalog och planskisser.