Rättsliga ramar för gränsöverskridande samarbete

PDF

 

EPUB

 

Provläs

 

Open Access

 

Rättsliga ramar för gränsöverskridande samarbete – Förvaltningsmyndigheters internationella avtalsförhållanden

Vilhelm Persson

Köp 244 kr