Eketorp III

PDF

 

EPUB

 

Provläs

 

Open Access

 

Eketorp III – Den medeltida befästningen på Öland. Artefakterna

Kaj Borg
Serie Eketorp

Köp 265 kr

  • Publicerad 1998
  • Isbn 9174022776
  • Typ Inbunden
  • 372 sidor
  • Svenska

Artefakterna

behandlar det omfattade och mångfasetterade fyndmaterial, ca 20.000 fyndnummer, som framkom vid utgrävningarna av det tidigmedeltida kulturlagret i boken - Eketorp-III.

Fyndmaterialet, vilket speglar livets alla materiella sidor, presenteras på ett lättillgängligt sätt. Det stora antalet föremålsillustrationer har möjliggjort att en verbal katalogartad text i de flesta fall kunnat undvikas.

Utifrån det arkeologiska fyndmaterialets sammansättning, intensitet och spridning över bebyggelseytan görs en analys för att utröna samhällets inre struktur och mest sannolika funktion och organisation.