Frihetens framtid

PDF

 

EPUB

 

Provläs

 

Open Access

 

Frihetens framtid

Fareed Zakaria

Köp 150 kr

  • Publicerad 2006
  • Isbn 9789173530781
  • Typ Inbunden
  • 291 sidor
  • Svenska

I början av 2000-talet kan majoriteten av världens stater betecknas som parlamentariska demokratier. Tillsammans har liberalism och demokrati segrat över diktatur och monarki, fascism och kommunism. Eller har de det?

Medan demokratin firar ständiga framgångar har inte friheten för världens medborgare ökat i motsvarande grad. Istället har ett märkligt fenomen spritt sig från Ryssland till Venezuela: folkvalt envälde eller oliberal demokrati. I arabvärlden slits samhällen mellan repressiv diktatur och fanatiska massrörelser. I USA har politiska skandaler lett till att kongressens arbete blivit mer öppet, men inte främst för det amerikanska folket utan för särintressen, välorganiserade minoriteter och pengar. Är ökande demokrati alltid liktydigt med ökande frihet? Kan obegränsad demokrati underminera frihet och rättsordning? Är svaret på världens grundläggande politiska problem endast att åstadkomma ännu mer demokrati?

Med sin bakgrund som indisk muslim, statsvetare, disputerad vid Harvard och chefredaktör för ett av västvärldens ledande nyhetsorgan är Fareed Zakaria väl placerad att försöka besvara dessa frågor. Mer än en upplysande historielektion är Frihetens framtid en fascinerande, provocerande och viktig bok om hur världen trasslat till det för sig och hur den skulle kunna lösa upp härvorna.