Fönster mot framtiden

PDF

 

EPUB

 

Provläs

 

Open Access

 

Fönster mot framtiden – Tankar om ekonomi, vetenskap, konflikter och kultur

Kurt Almqvist (red.), Kay Glans (red.), Erik Wallrup (red.)

Köp 150 kr

  • Publicerad 2004
  • Isbn 918967202X
  • Typ Inbunden
  • 275 sidor
  • Svenska

Sedan urminnes tider har människan spekulerat om framtiden. Fönster mot framtiden, innehåller reflekterande utblickar mot framtidens landskap såsom det framträder inom ekonomi, konflikter, vetenskap, arbete, självuppfattningar och samhälle.

Boken ingår i Engelsbergsseminarierna och utges i samarbete med bokförlaget Atlantis och Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål.

Medverkande: Mats Benner, Martin van Creveld, Henry Etzkowitz, Nils Karlsson, Sunil Khilnani, David Kimche, Allan Larsson, Robert Jay Lifton, Orvar Löfgren, Michael Maccoby, Lars Magnusson, Merete Mazarella, Lars Nicander, Saskia Sassen, Robert J. Shapiro, Hernando de Soto, Johan Svedjedal, John Ziman