Förlusten av Finland 200 år

PDF

 

EPUB

 

Provläs

 

Open Access

 

Förlusten av Finland 200 år

Kurt Almqvist (red.), Ebba Engström (red.)

Köp 100 kr

  • Publicerad 2009
  • Isbn 9789189672260
  • Typ Häftad
  • 130 sidor
  • Svenska

200 år har förflutit sedan Sverige förlorade Finland. Medan unionsupplösningen mellan Norge och Sverige knappast väckte alltför starka känslor, åtminstone inte i Sverige, har förlusten av Finland 1809 aktualiserat den känsla av sorg som är en naturlig följd av en förlust.

Framstående finlandskännare har medverkat i antologin Förlusten av Finland.

Lena Huldén: Sverige och Finland - Ett enat rike blir till

Nils Erik Villstrand: Finland i fyrkanten

Matti Klinge: Tvåhundraårsminnet och geostrategin

Johan Engström: Storfurstendömet Finlands militära historia

Olof Ruin: Det svenska i Finland

Pär Stenbäck: Sverige och Finland i samverkan

Alec Aalto: Reflektioner över Märkesåret 1809