Namn och bygd 2012

Namn och bygd 2012 – Tidskrift för nordisk ortsnamnsforskning

Svante Strandberg (red.)

Köp 95 kr

  • Publicerad 2012
  • Typ Häftad
  • 336 sidor

Namn och bygd är en nordisk tidskrift som grundades 1913 av professor Jöran Sahlgren. Den är den äldsta tidskriften specialiserad på namnforskning och ledande i Norden vad gäller ortnamnsforskning. Den utkommer med ett nummer per år och innehåller bl.a. artiklar recensioner samt en årlig krönika om namnforskningen i Norden.

Innehåll

Elmevik, Lennart: Välkomstord vid Namn och bygds jubileumssymposium 16–18 februari 2012.

Strandberg, Svante: Hundra år med Namn och bygd. Tendenser och utvecklingslinjer.

Andersson, Thorsten: Alsta, Alvastra och Ostra.

Edlund, Lars-Erik: Nmn och bygd och speåkvetenskapen. Nedslag genom hundra år.

Elmevik, Lennart: Ortnamn och lexikon.Ett forskningsfält belyst med exempel ur Namn och bygd.

Fridell, Staffan: Ortnamnsfonetik.

Neumüller, Kristina: Teori och Namn och bygd.

Eggert, Birgit: Middelalderlige stednavnetyper i Namn och bygd.

Nyman, Eva: Hydronymer i Namn och bygd.

Sandnes, Berit: Stedsnavn og språkkontakt i Namn och bygd.

Sœrheim, Inge: Sakrale stadnamn.

Vikstrand, Per: Ortnamn och arkeologi – en stormig affär.

Ainiala, Terhi: Socioonomastisk ortnamnsforskning i Namn och bygd. Socioonomastik som undersökningsobjekt.

Jørgensen, Bent: Namn och bygd og Danmark.

Huldén, Lars: Namn och bygd och Finland.

Schmidt, Tom: Namn och bygd og Norge.

Dalberg, Vibeke: Namn och bygd og Europa uden for Norden.

Nyström, Staffan: Recensioner och anmälningar i Namn och bygd – hur, av vad, av vem?