Namn och bygd 2014

Namn och bygd 2014 – Tidskrift för nordisk ortsnamnsforskning

Svante Strandberg (red.)

Köp 95 kr

  • Publicerad 2014
  • Typ Häftad
  • 301 sidor

Namn och bygd är en nordisk tidskrift som grundades 1913 av professor Jöran Sahlgren. Den är den äldsta tidskriften specialiserad på namnforskning och ledande i Norden vad gäller ortnamnsforskning. Den utkommer med ett nummer per år och innehåller bl.a. artiklar recensioner samt en årlig krönika om namnforskningen i Norden.

Innehåll

Andersson, Thorsten: Nordiska distriktsbeteckningar i gammal tid.

Bengtsson, Kristina: Den första treriksgränsen och stenen "a Suntru asi"

Brylla, Eva & Strandberg, Svante: Allan Rostvik 22/3 1930–16/5 2014.

Edlund, Lars-Erik: Sigurd Fries 22/4 1924–24/6 2013

Elmevik, Lennart: Vad betyder ortnamnselementet -stad? Ett inlägg i en lång debatt.

Fridell, Staffan: Sydsvenska ortnamnsproblem.

Jørgensen, Bent: Musse Stilunder.

Fridell, Staffan & Larsson, Mats G.: Roden och jarlen.

Melefors, Evert: Rösten i Grebo – ett sägenomspunnet gårdnamn.

Nordisk namnforskning 2013.

Sigmundsson, Svavar: Hurð och hurðarbak i västnordiska ortnamn.

Sigmundsson, Svavar: Þórhallur Vilmundarson 29/3 1924–27/11 2013.

Strandberg, Svante: Gun Widmark 31/7 1920–26/10 2013.

Sœrheim, Inge: Side, Kråke og Mula. Teig- og naturnamn som er utvikla av oblik kasusform.

Vidberg, Maria: Oanpassade lån är också lån – gatunamn som lånenamn i Helsingfors.

Andersson, Thorsten: Biskopsvaden i Skänninge.

Elmevik, Lennart: Fsv. Gøtavi, Gøtalunda och Gøtala.

Elmevik, Lennart: Några tankar om ortnamnselemeten -vin och -lösa.

Fridell, Staffan: Ortnamnsvariation i tal och skrift.

Jakobsen, Johnny Grandjean Gøgsig: Fra Leangasi til Kalvehave via Skånngehavn. Onomastisk opklaring af et eksotisk stednavnebelæg.

Lundqvist, Björn: Om Kirunas meänkieliska ortnamn.

Strandberg, Svante: Sjönamnet Kedjen i Västmanland.

Strandberg, Svante: Skillinge i Litslena.

Sœrheim, Inge: Namnekontinuitet og eigedomsgrenser – eit døme frå Kvinsdal (Vest-Agder).

Vikstrand, Per: Skædhvi, Svedvi och Nedervi.