Namn och bygd 1993

PDF

 

EPUB

 

Provläs

 

Open Access

 

Namn och bygd 1993 – Tidskrift för nordisk ortsnamnsforskning

Thorsten Andersson (red.)

Köp 95 kr

  • Publicerad 1993
  • Typ Häftad
  • 214 sidor

Namn och bygd är en nordisk tidskrift som grundades 1913 av professor Jöran Sahlgren. Den är den äldsta tidskriften specialiserad på namnforskning och ledande i Norden vad gäller ortnamnsforskning. Den utkommer med ett nummer per år och innehåller bl.a. artiklar recensioner samt en årlig krönika om namnforskningen i Norden.

Innehåll

Albøge, Gordon: Om navnekategorier og semantik

Faltings, Volkert F.: Nordfriesische Elemente in der Toponymie südjütischer Dialekte

Gläser, Rosemarie: Toponymic changes in East Germany

Hagåsen, Lennart: Forsa i Hälsingland – ett typologiskt oklart sockennamn

Holm, Gösta: De germanska sta-namnens uppkomst och de nordiska sta-namnens pluralitet. Förslag till problemens lösning

Nordisk namnforskning 1992

Vikstrand, Per: Förkristna sakrala ortnamn i Jämtland

Butkus, Alvydas: The Semigalians – who were they?