Saga och sed 2004

Saga och sed 2004 – Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

Lennart Elmevik (red.)

Köp 99 kr

  • Publicerad 2005
  • Typ Häftad
  • 198 sidor
  • Svenska

Saga och Sed utkommer med ett nummer om året. Den innehåller - förutom minnesord över avlidna ledamöter, verksamhetsberättelse och medlemsmatrikel - artiklar om etnologiska, folkloristiska, historiska och språkvetenskapliga ämnen. Artiklarna är författade huvudsakligen på svenska, men andra skandinaviska språk liksom engelska och tyska förekommer.

Innehåll

Bringéus, Nils-Arvid: Minnesord den 6 november 2004.

Mattsson, Christina: Den svenska skålvisan — en visgenre med historia

Gräslund, Ann-Sofie: Om identitet — några vikingatida exempel med utgångspunkt i runstensmaterialet

Klintberg, Bengt af: Ella Odstedt — en norrländsk folkminnesupptecknare

Ellenius, Allan: Bild och populärvetenskap — ett regionalt perspektiv

Palmenfelt, Ulf: Bröderna Säve mellan tradition och modernitet

Modéer, Kjell Å.: Sedvana och tradition i senmoderna rättskulturer

Talve, Ilmar: I Villa Lusthusporten hos professor Sigurd Erixon

Fridell, Staffan: Två medeltida Nydalagods

Strandberg, Svante: Lämneå, Lien och Dråså. Ortnamn i norra Östergötland

Cöllen, Sebastian: Dvärgen som hamnskiftare. Till förståelsen av det fornvästnordiska dvärgnamnet Litr

Sandberg, Lena & Östlund, Lars: Bondedagböcker som källa för kunskap om skogsarbete. En skogshistorisk analys av tre bondedagböcker från norra Sverige.

Sekreterarens verksamhetsberättelse 2004

Akademiens ledamöter