Saga och sed 2006

Saga och sed 2006 – Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

Mats Hellspong (red.)

Köp 99 kr

  • Publicerad 2007
  • Typ Häftad
  • 192 sidor
  • Svenska

Saga och Sed utkommer med ett nummer om året. Den innehåller - förutom minnesord över avlidna ledamöter, verksamhetsberättelse och medlemsmatrikel - artiklar om etnologiska, folkloristiska, historiska och språkvetenskapliga ämnen. Artiklarna är författade huvudsakligen på svenska, men andra skandinaviska språk liksom engelska och tyska förekommer.

Innehåll

Akademiens högtidssammanträde den 6 november 2006. Hälsningsord av Preses

Elmevik, Lennart: Minnesord den 6 november 2006

Rydving, Håkan: Gustav II Adolf och samerna

Ternhag, Gunnar: Inflytelserika inspelningar. Exemplet kulning

Arvastson, Gösta: Fasta och flyktiga minnen i landskapet. Kulturmöten på Österlen

Schön, Ebbe: Gudadiktning och muntlig tradition

Lindkvist, Thomas: Att skapa ett kungarike. Maktlegitimering, regional variation och framväxten av ett kristet kungadöme i Sverige

Furuland, Lars: Varför en handbok om svensk arbetarlitteratur? Reflexioner kring en bok från avdelningen för litteratursociologi

Hägg, Inga: Med textilier som källmaterial. Glimtar ur vikingatidens historia

Elmevik, Lennart: Hånger, Hangvar och Hangre

Strandberg, Svante: Väringe i Lid

Bringéus, Nils-Arvid: Logotyper med kulturhistorisk anknytning

Sekreterarens verksamhetsberättelse 2006

Akademiens ledamöter