Studier till en svensk ortnamnsatlas 4.

Studier till en svensk ortnamnsatlas 4. – Tomt och toft som appellativ och ortnamnselement

Bengt Holmberg

Köp 75 kr

  • Publicerad 1946
  • Typ Häftad
  • 349 sidor
  • Svenska