Saga och sed 2003

Saga och sed 2003 – Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

Lennart Elmevik (red.)

Köp 99 kr

  • Publicerad 2004
  • Typ Häftad
  • 182 sidor
  • Svenska

Saga och Sed utkommer med ett nummer om året. Den innehåller - förutom minnesord över avlidna ledamöter, verksamhetsberättelse och medlemsmatrikel - artiklar om etnologiska, folkloristiska, historiska och språkvetenskapliga ämnen. Artiklarna är författade huvudsakligen på svenska, men andra skandinaviska språk liksom engelska och tyska förekommer.

Innehåll

Akademiens högtidssammantäde 6 november 2003. Hälsningsord av press

Bringéus, Nils-Arvid: Minnesord den 6 november 2003

Svensson, Birgitta: Viktor Rydberg som kulturhistoriker

Swahn, Jan-Öjvind: Sven Liljeblad som folklorist

Hultgård, Anders: Fimbulvintern - ett mytmotiv och dess tolkning

Brink, Stefan: Den förkristna muntliga kulturen i Norden. Till frågan om det kollektiva minnet

Williams, Henrik: »... ok brann hann». Varför sparkade Tor in dvärgen Lit i Balders bål?

Göransson, Sölve: Det öländska skeppslaget. Om »collegium dictum skiplagh»

Larsson, Lars-Gunnar: Suckariebröd

Akademien granskar: Den religionshistoriska forskningen i Sverige

Sekreterarens verksamhetsberättelse 2003

Akademiens ledamöter