Namn och bygd 2003

PDF

 

EPUB

 

Provläs

 

Open Access

 

Namn och bygd 2003 – Tidskrift för nordisk ortsnamnsforskning

Köp 95 kr

  • Publicerad 2003
  • Typ Häftad
  • 204 sidor

Namn och bygd är en nordisk tidskrift som grundades 1913 av professor Jöran Sahlgren. Den är den äldsta tidskriften specialiserad på namnforskning och ledande i Norden vad gäller ortnamnsforskning. Den utkommer med ett nummer per år och innehåller bl.a. artiklar recensioner samt en årlig krönika om namnforskningen i Norden.¨

Innehåll

Holmberg, Bente: Gudarnas platser

Löfvendahl, Eberhard: Namn på stationer och mötesplatser vid Malmbanan. Namngivning med politiska förtecken

Nordisk namnforskning 2002

Schmidt, Tom: Problemet navneskifte i eldre norske stedsnavn

Sigmundsson, Svavar: Kjalarnes och andra isländska kjölur-namn

Strandberg, Svante: Gösta Franzén 14/6 1906 – 14/8 2002

Andersson, Thorsten: By- och sockennamnet Örberga i Östergötland

Elmevik, Lennart: Kan gudinnenamnet Fröja säkert spåras i norska ortnamn?

Elmevik, Lennart: Till frågan om ett fornsvenskt *hald ’betesmark’ i ortnamn