Namn och bygd 2002

Namn och bygd 2002

Thorsten Andersson (red.)
Serie Namn och bygd, 90

Köp 95 kr

Namn och bygd är en nordisk tidskrift som grundades 1913 av professor Jöran Sahlgren. Den är den äldsta tidskriften specialiserad på namnforskning och ledande i Norden vad gäller ortnamnsforskning. Den utkommer med ett nummer per år och innehåller bl.a. artiklar recensioner samt en årlig krönika om namnforskningen i Norden.

Innehåll

Baudou, Evert: Kulturprovinsen Mellannorrland under järnåldern

Elmevik, Lennart: Om ortnamnselementet -lösa än en gång

Helleland, Botolv: Stadnamn og religionsskiftet. Ei problematisering med utgangspunkt i Ullensvang

Korhonen, Ritva & Valtavuo-Pfeifer, Ritva: Finländskt kulturarv att värna om

Moberg, Lennart: Gödåker som språkligt problem

Nordisk namnforskning 2001

Nyström, Staffan: Från Allravänast till Marion. Ett storverk om svenska nötkreatursnamn

Holm, Gösta: Gutar och goter

Leibring, Katharina: Om termen buonym ’nötkreaturnamn’

Moberg, Lennart: Formellt samband mellan förlederna i Gödåker och Frövi etc.

Nyman, Eva: Nosaby och Nosemölla