Namn och bygd 2002

PDF

 

EPUB

 

Provläs

 

Open Access

 

Namn och bygd 2002

Köp 95 kr

  • Publicerad 2002
  • Typ Häftad
  • 242 sidor

Namn och bygd är en nordisk tidskrift som grundades 1913 av professor Jöran Sahlgren. Den är den äldsta tidskriften specialiserad på namnforskning och ledande i Norden vad gäller ortnamnsforskning. Den utkommer med ett nummer per år och innehåller bl.a. artiklar recensioner samt en årlig krönika om namnforskningen i Norden.

Innehåll

Baudou, Evert: Kulturprovinsen Mellannorrland under järnåldern

Elmevik, Lennart: Om ortnamnselementet -lösa än en gång

Helleland, Botolv: Stadnamn og religionsskiftet. Ei problematisering med utgangspunkt i Ullensvang

Korhonen, Ritva & Valtavuo-Pfeifer, Ritva: Finländskt kulturarv att värna om

Moberg, Lennart: Gödåker som språkligt problem

Nordisk namnforskning 2001

Nyström, Staffan: Från Allravänast till Marion. Ett storverk om svenska nötkreatursnamn

Holm, Gösta: Gutar och goter

Leibring, Katharina: Om termen buonym ’nötkreaturnamn’

Moberg, Lennart: Formellt samband mellan förlederna i Gödåker och Frövi etc.

Nyman, Eva: Nosaby och Nosemölla