Namn och bygd 2016

Namn och bygd 2016 – Tidskrift för nordisk ortnamnsforskning

Staffan Fridell (red.), Eva Nyman (red.), Per Vikstrand (red.)
Serie Namn och bygd, 104

Köp 95 kr

Namn och bygd är en nordisk tidskrift som grundades 1913 av professor Jöran Sahlgren. Den är den äldsta tidskriften specialiserad på namnforskning och ledande i Norden vad gäller ortnamnsforskning. Den utkommer med ett nummer per år och innehåller bl.a. artiklar recensioner samt en årlig krönika om namnforskningen i Norden.

Innehåll

Ainiala, Terhi, Jørgensen, Bent & Nyström, Staffan: Storstadens språkliga dimension. Synpunkter på en stilistisk-retorisk analys av urbana ortnamn i Köpenhamn

Andersson, Thorsten: Dateringen av supradentalerna rn, rs, rt i Sverige. Ortnamnens bidrag

Fellows-Jensen, Gillian: Robert (Rob) Rentenaar 23/9 1938-9/5 2016

Göransson, Sölve: Lilla Horn och Degerhorn på Öland. En förväxlingshistoria

† Huldén, Lars: Tölö, stadsdel i Helsingfors, och några andra namn på Töl-

Nordisk namnforskning 2015

Særheim, Inge: Oddvar Nes 27/12 1938-18/9 2016

Þorunn Sigurðardóttir: Den nya ortnamnslagen på Island. Immateriellt kulturarv och säkerhetsfrågor

Andersson, Thorsten: *Skipalið - ett runsvenskt spökord

Fridell, Staffan: Torsvid

Strandberg, Svante: Fiskeris och Flantsås