Kungl. Vetenskapssamhällets i Uppsala årsbok 41/2015-2016

PDF

 

EPUB

 

Provläs

 

Open Access

 

Kungl. Vetenskapssamhällets i Uppsala årsbok 41/2015-2016

Stefan Mähl (red.)

Köp 100 kr

Sverker Gustavsson: Högtidsanförande den 8 oktober 2016

Sverker Gustavsson: Thomas Brante som förvaltningspolitiker

Margareta Kristenson: Vetenskap och politik. Exempel från socialmedicinen

Carl Frängsmyr: Den svåra kollegialiteten: Några historiska perspektiv

Allan Gut: Stora talens lag i vardagen

Lotta Rydhmer: Avel för ett hållbart nyttjande av djur

Erik Sjöqvist: Kvantdatorer - beräkningsmaskiner i landet annorlunda

Sten Widmalm: Vägar till politisk tolerans

Kungl. Vetenskapssamhället i Uppsala 2015

Kungl. Vetenskapssamhället i Uppsala 2016

Kungl. Vetenskapssamhällets i Uppsala ledamöter

Ledamöterna enligt kategori och invalsår

Förteckning över pristagare