Plurala ortnamn

Plurala ortnamn – Föredrag från ett symposium i Uppsala 6-7 oktober 2016

Staffan Nyström (red.), Mats Wahlberg (red.)

Köp 200 kr

  • Publicerad 2018
  • Isbn 9789187403262
  • Typ Häftad
  • 115 sidor
  • Svenska

De plurala ortnamnen (typ Berga, Forsa, Lunda) utgör sedan långe en livligt diskuterad namngrupp med fortsatt hög aktualitet. Än idag finns här olösta problem, liksom skiftande åsikter mellan olika forskare, och många av de frågor som väcks genom studiet av dessa namn har generell räckvidd för ortnamnsforskningen.

I syfte att sammanfatta forskningsläget och grundligt få diskutera denna gäckande namngrupp anordnade Kungl. Gustav Adolfs Akademien i oktober 2016 ett symposium. Bidragen till detta tillfälle presenteras i denna antologi.