Änglar och drakar

PDF

 

EPUB

 

Provläs

 

Open Access

 

Änglar och drakar – Gotlands kyrkor en kulturskatt

Bengt af Geijerstam, Christer Jonson, Eva Sjöstrand
Utgivare eddy.se ab

Köp 298 kr

  • Publicerad 2018
  • Isbn 9789185333844
  • Typ Häftad
  • 680 sidor
  • Svenska

Gotlands medeltida kyrkor är ett av Sveriges främsta kulturarv. Munkar och gutar byggde nära etthundra kyrkor på ön i yttersta havet, kyrkor som stått i snart tusen år. Kyrkorna är ett levande kulturarv där människor möts; församlingsbor, forskare, besökare. Varje kyrka är unik, med en egen konstskatt och en egen historia. Här skildras öns landsortskyrkor i bild och ord.