Poetiska figurer

PDF

 

EPUB

 

Provläs

 

Open Access

 

Poetiska figurer – och mer än så

Gunnar Tideström

Köp 300 kr

  • Publicerad 1989
  • Isbn 9187666006
  • Typ Häftad
  • 176 sidor
  • Svenska

Vid sin död efterlämnade Gunnar Tideström manuskriptet till ett arbete som sysselsatt honom under många år. Undersökningen blev aldrig helt färdig, men även i förefintligt skick ger den en fängslande och allsidig bild av Gunnar Tideströms forskaringenium och livslånga upptagenhet av så fundamentala frågor inom litteraturvetenskapen som det litterära språkets unika natur och diktens förhållande till jaget och verkligheten.

Med exempel både från folklig och orientalisk diktning och från såväl den klassiska som den moderna västerländska skönlitteraturen studerar Gunnar Tideström universellt förekommande formtyper. ];3land dessa märks "ask i ask": "ramberättelser" som innesluter "innerberättelser" samt "yttrande i yttrande", "pjäs i pjäsen" etc.

Fenomenet "roll i roll", en relation mellan de genom texten framställda figurerna, återfinns inte bara inom teatern utan också i sagor, myter och den moderna romanen. Gunnar Tideström diskuterar hur författare som E.T.A. Hoffmann, Kierkegaard, lbsen, Gide och Hesse utvecklar denna form till en spekulation om "jaget". Även samma tema inom djuppsykologin berörs.

Gunnar Tideströms arbete är mycket personligt men återspeglar samtidigt åtskilligt av den internationella litteraturvetenskapliga forskning som lätt förbises i dagens Sverige.