Gravfältet på gränsen

PDF

 

EPUB

 

Provläs

 

Open Access

 

Gravfältet på gränsen

Caroline Arcini, Annika Helander

Köp 195 kr

  • Publicerad 2019
  • Isbn 9789198390148
  • Typ Inbunden
  • 61 sidor
  • Svenska

Där Gärstadverket i Linköping idag finns, låg tidigare en av våra största gravplatser från äldre järnålder.

Här har människor under 600 åt samlats för att ta ett sista farväl av sina nära. Med sten och jord markerade familjen sin gravplats för evinnerlig tid. Denna tvärvetenskapliga studie presenterar de demografiska såväl som de sociala förhållandena på platsen, de senare speglas genom gravföremål däribland flera kulhalsringar. Boken ger en samlad bild över vad en gravplats kan säga om levnadsförhållanden i en sedan länge svunnen tid.