Femtiofem år av offentligrättslig forskning

PDF

 

EPUB

 

Provläs

 

Open Access

 

Femtiofem år av offentligrättslig forskning

Rune Lavin

Köp 189 kr

I boken gör Rune Lavin en uppsummering av sin forskning inom den svenska offentliga rätten. Han sammanfattar sina viktigaste forskningsresultat mot bakgrund av de uppdrag och anställningar han innehaft och den miljö han vistats i. Framställningen beskriver dessutom hur hans personliga förhållanden har inverkat på ämnesval och genomförandet av forskningsprojekt. Boken kan intressera främst forskare på den offentliga rättens område, men den kan också ge jurister i allmänhet en god inblick i hur rättsvetenskapens värld ter sig i praktiken.