Kungl. Vetenskapssamhällets i Uppsala årsbok 43/2019-2020

PDF

 

EPUB

 

Provläs

 

Open Access

 

Kungl. Vetenskapssamhällets i Uppsala årsbok 43/2019-2020

Stefan Mähl (red.)

Köp 100 kr

Lena Marcusson: Högtidsanförande den 8 oktober 2019

Klas-Göran Karlsson: Det moderna trettioåriga kriget som lärprocess

Shirin Ahlbäck Öberg: Från granskningssamhälle till tillitsbaserad styrning?

Ylva Bergström: Utbildningskapital - ett landmärke i det politiska landskapet

Lars Falk: Mängder i klassen - skolan och den nya matematiken

Sverker Gustavsson: Stödet för Trump som historisk utmaning

Åsa Kassman Rudolphi:Tribologi och materialvetenskap för att förstå och kontrollera ytors friktion och nötning

Mats Larhed: Mikrovågor - myt och verklighet. Från kuriosa till modern läkemedelskemi

Erik Smitterberg: Det individuella språket och förändringar i den sena nyengelskan

Jan Stenlid: Hot från nya skadegörare i våra skogar

Alexandra Waluszewski: Vetenskapliga eller ekonomiska fakta?

Om den svåra konsten att begränsa användningen av antibiotika för djur

Ulrika Winblad: Varför är det så svårt att samverka kring multisjuka äldre?

Kungl.Vetenskapssamhället i Uppsala 2019

Kungl.Vetenskapssamhället i Uppsala 2020

Minnesord

Kungl.Vetenskapssamhällets i Uppsala ledamöter.

Ledamöterna enligt kategori och invalsår

Förteckning över pristagare