Bilder av ras i svensk visuell kultur

Bilder av ras i svensk visuell kultur

Åsa Bharathi Larsson (red.)
Serie Konferenser, 107

Köp 240 kr

  • Publicerad 2022
  • Isbn 9789188763297
  • Typ Häftad
  • 144 sidor
  • Konferenser, 107
  • Svenska

Bilder av ras i svensk visuell kultur är en tvärvetenskaplig antologi om hur representationer av ras etablerats, omformulerats och kritiserats i Sverige under tvåhundra år. Författarna är forskare i genusvetenskap, historia, konstvetenskap, litteraturvetenskap, medievetenskap, musei- och biblioteksvetenskap samt språkvetenskap, och nedslag görs i material från flera tidsepoker: bokillustrationer från 1800-talet, reklamaffischer och rasbiologiska fotografier från 1900-talets första hälft, tv- och filmkultur samt skämtbilder från 2000-talet.

Utan att ge en heltäckande bild av problematiken närmar sig författarna materialet med en bred uppsättning angreppssätt och perspektiv; det visuella materialet diskuteras

utifrån begrepp som dekolonialitet, representation, stereotyp, makt, genus, vithet och bildbruk.

Antologin har sin bakgrund i en konferens som hölls 2018 på Kungl. Vitterhetsakademien.