Idéer om Europas framtid

PDF

 

EPUB

 

Provläs

 

Open Access

 

Idéer om Europas framtid

Kurt Almqvist (red.), Pj Anders Linder (red.)

Köp 120 kr

  • Publicerad 2022
  • Isbn 9789188717337
  • Typ Inbunden
  • 124 sidor

Efter Rysslands invasion av Ukraina har säkerhetsfrågorna fått högsta prioritet i det offentliga samtalet om Europa. Övergreppen, tragedierna och det ukrainska motståndet har redan satt outplånliga avtryck i våra medvetanden.

Europeiska länder behöver ta större ansvar för sin säkerhet och befria sig från beroendet av rysk olja och gas. Egenmakten behöver stärkas på ett sätt som inte skadar relationerna över Atlanten.

Sverige står inför ett avgörande vägval.

Men framtidsdebatten är större än så. Säkerhet och ekonomi samspelar till exempel alltid med varandra och det finns en hel rad frågor om globalisering, klimat och utvecklingskraft att tackla. Politiskt handlar det inte minst om EU-samarbetets karaktär. Finns det alternativ till en alltmer omfattande överstatlighet?

Essäerna i denna bok färdigställdes före invasionen. Problemen som de behandlar är lika aktuella nu som då.