Anders Celsius och skådetornet

PDF

 

EPUB

 

Provläs

 

Open Access

 

Anders Celsius och skådetornet

Stefan Mähl (red.)

Köp 147 kr

  • Publicerad 2022
  • Isbn 9789185832323
  • Typ Häftad
  • 64 sidor
  • Svenska

Anders Celsius (1701-1744) kan sägas vara en tämligen okänd man med ett välkänt namn. Det senare beror på uttrycket grader Celsius, dvs. termometerskalan som han skapade på 1700-talet. Skriften Anders Celsius och skådetornet behandlar valda delar av hans korta liv, hans vetenskapliga karriär i Uppsala och i utlandet samt hans vetenskapliga samarbeten. Anders Celsius ansträngningar att förmå Uppsala universitets konsistorium att uppföra ett skådetorn för astronomiska observationer på det nuvarande Celsiushusets tak och tornets fortsatta öde hör till skriftens centrala delar.