Samer i söder

PDF

 

EPUB

 

Provläs

 

Open Access

 

Samer i söder

Lars-Gunnar Larsson (red.), Håkan Rydving (red.), Ingvar Svanberg (red.)

Köp 186 kr

  • Publicerad 2022
  • Isbn 9789185832286
  • Typ Häftad
  • 270 sidor
  • Svenska

Lars-Gunnar Larsson och Håkan Rydving: Inledning.

Inger Zachrisson: Aktuell samisk arkeologi i syd. En översikt

Maria Björck och Inga Blennå: Lappatäkten i Järvsö. Den första arkeologiska undersökningen av ett sockenlappboställe

Sverre Fjellheim: Ei morketid i samisk historie. Konflikter mellom reindrift og jordbruk i Rorostraktene

Gunilla Larsson: Spår av samer i södra Hälsingland

Lars-Gunnar Larsson: Vilket språk talade sockenlapparna?

Jonas Monie Nordin: Samer i maktens närhet. Nedslag i den samiska historien i Stockholm med omnejd

Gudrun Norstedt: Det förlorade landet. Om skogsrenskötseln på de uppdelade markerna nedanför odlingsgränsen

Håkan Rydving: Sydsamisk religion i ett jämförande perspektiv

Anne Severinsen: Den relative samiske sedvaneretten. Om forholdet mellom rettigheter og politisk praksis

Ingvar Svanberg: De sydliga samerna och deras försörjning

Jouni Tervalampi: Då samer for på Mälarens is