Dödens geografi

Dödens geografi – Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi

Roger Marjavaara (red.)
Serie Ymer, 2024

Köp 233 kr

  • Publicerad 2024
  • Isbn 9789198928006
  • Typ Inbunden
  • 326 sidor
  • Ymer, 2024
  • Svenska

Döden beskrivs ofta i rumsliga termer och har egenskapen att den intensifieras på vissa platser, men påverkar och får konsekvenser på andra platser. Således kopplar döden samman en rad platser som på ett eller annat sätt är viktiga för den avlidne, de efterlevande och ibland även för samhället i stort. Döden är inte en marginell företeelse utan snarare ett universellt samhällsfenomen och en ständigt pågående process, men som ofta sker i det fördolda. Denna Ymer uppmärksammar döden som samhällsfenomen utifrån ett rumsligt perspektiv och av forskare från en rad olika discipliner. Bokens syfte är att visa på vilken bredd och relevans som forskning om döden har, men även vilka teoretiska bidrag denna tematik kan ge upphov till.