RIG 1 2024

RIG 1 2024 – Kulturhistorisk tidskrift grundad 1918

Serie Rig, 1 2024

Köp 133 kr

  • Publicerad 2024
  • Typ Häftad
  • 63 sidor
  • Rig, 1 2024
  • Svenska

”GUDSFRUKTAN, DYGD OCH ÄRA OCH ETT ANSTÄNDIGT LEFVERNE OCH UPFÖRANDE” Brita Planck

DEBATT

FÖREMÅL FÖR FORSKNING – OCH DEBATT OM DEN ANALOG TILLGÄNGLIGHETEN TILL MUSEERNAS FÖREMÅLSSAMLINGAR Johan Knutsson

ANTECKNINGAR

EN NÖT ATT KNÄCKA Anders Telenius, Peter Torstensson

NYA AVHANDLINGAR

Julia Falk EN ANDLIG TERRA INCOGNITA. SPIRITISMEN I DET SENA 1800-TALETS STOCKHOLM anmäld av Bert Mårald

RECENSIONER

Alf Arvidsson KULTURANALYS OCH METAKULTUR rec. av Eva Klang Britta Zetterström Geschwind, Markus Idvall, & Fredrik Nilsson

DEN MEDICINSKA SPÄRREN. SMITTA OCH GRÄNSARBETE I SKUGGAN AV FÖRINTELSEN rec. av Eddy Nehls

Mia-Marie Hammarlin & Lars-Eric Jönsson KUNGAR, SEX OCH SKANDALER: EN STUDIE AV SKVALLER OCH JOURNALISTIK rec. av Miriam Rönnqvist

Maria Löfgren TRÄDGÅRDSMÄSTARENS ORANGERI. OM VÄXTERNAS ÖVERVINTRINGSHUS rec. av Ingvar Svanberg

Mats Améen (med Ia Améen och Karin Améen) GUSTAF AMÉEN, BILDNINGSRESENÄR OCH NATIONALROMANTISK ARKITEKT rec. av Henrik Ranby

Lars Olof Larsson DAVID KLÖCKER EHRENSTRAHL. STORMAKTSTIDENS PORTRÄTTMÅLARE rec. av Inga Lena Ångström Grandien

Hanne Sanders EN VÄRLD MED GUD. RELIGIÖS VÄRLDSBILD OCH KYRKA I DANSK-SVENSKA LUNDS STIFT 1650–1720 rec. av Anders Gustavsson