När medeltidens sol gått ned

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

När medeltidens sol gått ned – Debatten om byggnadsvård i England, Frankrike och Tyskland 1815-914

Göran Kåring

Buy 212 SEK

  • Published 1995
  • Isbn 9174022571
  • Edition 2
  • Type Hardcover
  • 469 pages

Vad skall man göra med gamla byggnader? Rekonstruera dem till deras ursprungliga skick, konservera dem sådana de är eller bygga om dem för moderna behov? Denna undersökning analyserar den diskussion som fördes under 1800-talet och kring sekelskiftet och presenterar kända och okända ideologer. Alla påverkade de tidens kulturella liv. Några av dem har genom sina restaureringar förändrat de historiska monumenten - en viktig aspekt på 1800-talets bidrag till arkitekturens utveckling.