Med civilrätt som verksamhetsfält

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Med civilrätt som verksamhetsfält – Minnen och uppsatser

Axel Adlercreutz

Buy 382 SEK

Axel Adlercreutz, juris doktor 1954, var docent och preceptor i civilrätt vid Juridiska fakulteten till 1967, därefter professor i handelsrätt vid Samhällsvetenskapliga till 1983, allt i Lund.

Boken innehåller dels personliga minnen av mestadels universitetshistoriskt innehåll, dels uppsatser i spridda ämnen, arbetsrätt, allmän avtalsrätt, sak- och krediträtt. Det mesta men inte allt har funnits publicerat i olika festskrifter och tidskrifter.