Bodelning och bostad

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Bodelning och bostad – Ekonomisk självständighet eller gemenskap

Eva Ryrstedt

Buy 337 SEK

Maken, partnern eller sambon är individer och samtidigt del av en gemenskap. Konflikten mellan dessa olika roller har givit upphov till ett heterogent system av rättsnormer. I boken beskrivs den fasta egendomens och den gemensamma bostadens behandling och därmed sammanhängande regler, både under äktenskapet, parnerskapet eller samboförhållandet och vid dessa relationers upplösning.

Boken belyser också äktenskapets, parnerskapets och samboförhållandets normativa struktur. Detta sker genom en kartläggning av normativa grundmönster - gemenskap respektive individualitet eller ekonomisk självständihet - som kommer till uttryck i den rättsliga regleringen.