Rikskanslern Axel Oxenstiernas skrifter och brevväxling. Avd. 1, band 16, utges i två delar sålda tillsammans

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Rikskanslern Axel Oxenstiernas skrifter och brevväxling. Avd. 1, band 16, utges i två delar sålda tillsammans – Brev 1636-1654

Helmut Backhaus (ed.)

Buy 490 SEK

  • Published 2009
  • Isbn 9789174023909
  • Type Hardcover
  • 858 pages
  • Swedish

Axel Oxenstierna var svensk rikskansler från 1612 till 1654. Han framstår som arkitekten bakom Sveriges exempellösa uppgång under tidigt 1600-tal - från ett andra rangens land i Europas utkant till centraleuropeisk stormakt, en av Westfaliska fredens garantimakter.

Axel Oxenstiernas efterlämnade papper, en guldgruva för den historiska forskningen, omfattar flera tiotals hyllmeter handlingar. Av de många tusen brev som utgick från Oxenstierna eller hans kansli har cirka 10 000 bevarats till vår tid. Breven från åren 1605 till 1636 har utkommit i tryck tidigare, medan de från rikskanslerns senare år först nyligen har blivit åtkomliga via en databas. Det rör sig om knappt 4 000 brev från åren 1636 till 1654.

Föreliggande två band innehåller ett urval handlingar som spänner över många områden: från diplomati och krigföring under Trettioåriga krigets senare skede, fredsförhandlingarna i Tyskland, det svensk-danska kriget och freden i Brömsebro till Sveriges koloniala äventyr i Amerika. Många brev handlar om Oxenstiernas privata förhållanden, om förvaltningen av rikskanslerns väldiga godskomplex i Sverige, Finland och Baltikum, slottsbyggena på Tidö och Fiholm, de årligen återkommande hälsokurerna och omsorgen om gamla och sjuka.

Varje brev presenteras med en sammanfattning av innehållet (regest); 285 brev återges dessutom med fullständig text, textkritiska noter och förklaringar.