Kommunala avgifter

Printed book

Out of stock

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Kommunala avgifter

Alf Bohlin

Out of stock

Kommunerna har i ökad utsträckning kommit att aktivera avgiftsmakten. En fortsatt utveckling mot höjda avgifter liksom mot avgiftsbeläggning av tidigare skattefinansierad verksamhet kan förväntas. Valet mellan skatte- och avgiftsfinansiering är dock ej helt fritt, utan i vissa fall är den senare finansieringsformen utesluten.

När kan en av kommun tillhandahållen prestation finansieras medelst avgifter? Kan kommunen - om avgiftsfinansiering är tillåten - fritt utöva sin avgiftsmakt, eller är den vid avgiftssättningen underkastad legala och andra begränsningar?

Kommunala avgifter avser att belysa dessa och andra rättsliga problem i samband med utövningen av den kommunala avgiftsmakten. I boken behandlas tillämpningen av författningsregler och vid sidan härav gällande principer angående kommunernas möjligheter att uttaga avgifter.

Alf Bohlin är universitetslektor i förvaltningsrätt vid universitetet i Lund.