Lagprövningsdebatten 1955-1966

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Lagprövningsdebatten 1955-1966 – I skärningsfältet mellan juridik och politik

Uta Bindreiter

Buy 70 SEK

Denna skrift belyser den svenska lagprövningsrättens tillkomsthistoria. Den tidiga svenska lagprövningsdebatten (1955-1966) mellan Gustaf Petrén, Östen Undén och Stig Jägerskiöld utgör en del av en viktig rättspolitisk diskurs och är en markör för den växelverkan som finns mellan rättsvetenskap, domstolspraxis och lagstiftningsarbete. I fokus står ansats och bärkraft hos den respektive debattörens argumentation och dennes rättsvetenskapliga självsyn vis-à-vis ett känsligt juridiskt-politiskt ämne.

Undersökningen är grundad på ett antal artiklar i juridiska tidskrifter och dessutom på parlamentariskt material.