Regeringsrättens avgöranden i förvaltningsmål

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Regeringsrättens avgöranden i förvaltningsmål – September 2001-November 2007

Margit Knutsson, Rune Lavin, Mats Melin, Eskil Nord, Göran Schäder, Carina Stävberg

Buy 350 SEK

I boken presenterar sex regeringsråd Regeringsrättens avgöranden i förvaltningsmål under åren 2001-2007. Var och en täcker in en tremånadersperiod och baserar sin artikel på det material i form av domar och beslut som domstolens kansli tillhandahållig regeringsråden. Av särskilt intresse är att domare, som tagit aktiv del i materialets tillkomst, ger till känna hur de uppfattar innebörden och betydelsen av Regeringsrättens avgöranden.

Om målen finns upptagna i Regeringsrättens årsbok, hänvisas till referat- och notisnummer i denna publikation. I annat fall redovisas ett mål med enbart målnummer. Boken har försetts med ett rättsfallsregister och ett omfattande sakregister.