Marknadsbegreppets innebörd och utveckling i konkurrensrätten

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Marknadsbegreppets innebörd och utveckling i konkurrensrätten

Katarina Olsson

Buy 350 SEK

Boken innehåller en studie av relevant marknad - ett av de viktigaste begreppen i konkurrensrätten. Att avgränsa en relevant marknad består till stor del i att hantera ekonomiska uppgifter i en juridisk omgivning och är ett verktyg för att bedöma vilket inflytande ett företag har på en marknad.

I boken presenteras begreppet relevant marknad i en rättslig miljö där det svenska och EG-rättsliga regelsystemet står i fokus. I en undersökning av publicerade domar och beslut från främst Marknadsdomstolen under perioden 2000-2008 redovisas hur begreppet relevant marknad hanteras i diskussion och argumentation.