21 uppsatser

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

21 uppsatser – Skadestånd och försäkring. Grundlag, fastighetsrätt och miljö. Ur domarens synvinkel

Bertil Bengtsson

Buy 446 SEK

Uppsatserna i denna bok har alla publicerats i sammanhang där de inte varit helt lätta att få tag i - mestadels i olika festskrifter. Det har därför verkat motiverat att ge ut dem i bokform, liksom författaren har gjort tidigare med en rad äldre artiklar (14 uppsatser, 1992). I några fall har författaren gjort korta tillägg, främst hänvisningar till senare rättspraxis av intresse.

Bertil Bengtsson har bland annat varit justitieråd och adjungerad professor i civilrätt vid Juridiska fakulteten vid Lunds universitet.