Rättsliga ramar för gränsöverskridande samarbete

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Rättsliga ramar för gränsöverskridande samarbete – Förvaltningsmyndigheters internationella avtalsförhållanden

Vilhelm Persson

Buy 244 SEK

  • Published 2005
  • Isbn 9154403529
  • Type Hardcover
  • 379 pages
  • Swedish