Konkurrenslagstiftning och bostadspolitik

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Konkurrenslagstiftning och bostadspolitik – En studie av den svenska hyresregleringens förhållande till EG:s och Sveriges konkurrensrätt

Norberg Per

Buy 328 SEK

Hemmet är ett viktigt socialt värde som skyddas i hela Europa. Olika typer av hyresregleringar är en del av detta skydd. I boken beskrivs grunderna i den svenska hyresregleringen och hur den skiljer sig från andra europeiska hyresregleringar.

Den svenska hyresregleringen, bruksvärdesprincipen, har utformats så att allmännyttan och den etablerade hyresgäströrelsen i praktiken fått makt att bestämma hyresnivåerna. Allmännyttan medverkar således till att fastställa även de privata hyresvärdarnas hyror, och att på detta sätt kunna påverka en branschreglerings utformning innebär en stor konkurrensfördel. Den svenska konkurrenslagen viker för bruksvärdesprincipen, men hur är det med EG-rätten? Är den svenska lösningen förenlig med EG:s marknadsrätt?

Boken behandlar förhållandet mellan marknadsrätt och socialrätt i EG och frågan hur EG-rätten ställer sig till att medlemsstaterna delegerar myndighetsutövning till privata rättssubjekt. Behandlingen av denna fråga sker mot bakgrund av de särskilda problem som bruksvärdesprincipen medför. EG-domstolen har ännu inte prövat något bostadspolitiskt mål. I boken analyseras därför också frågan om EG-domstolen är behörig att pröva ett mål från bostadsområdet.