Stiftelser i Norden

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Stiftelser i Norden – Rapport från ett nordiskt forskningssymposium i Lund den 24 och 25 september 1999

Lennart Lynge Andersen (ed.), Katarina Olsson (ed.)

Buy 85 SEK