Rätten till bostad

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Rätten till bostad – En komparativ undersökning av svensk och engelsk lagstiftning om rätt till bostad

Lotten Karlén

Buy 328 SEK

Bostaden är en viktig del av livet. Det gäller inte bara "egnahemmet", utan också hyresbostaden. Hur fördelas egentligen denna viktiga resurs. Hur får man en bostad, vem får vilken bostad och vad finns det för rättsliga garantier för att alla skall få en bostad? I boken beskrivs och jämförs den rättsliga regleringen i två länder, England och Sverige. Dessa båda länder har haft mycket gemensamt på bostadspolitikens område, en generell bostadspolitik med höga subventioner och en stor kommunal hyressektor. Hur har "krisen", avregleringen och övergången från generell till selektiv bostadspolitik påverkat fördelningen av bostäder i de båda länderna? Vilka konsekvenser fick egentligen Mrs Thatchers omtalade Right to Buy-reform, då de bästa bitarna av det kommunala bostadsbeståndet köptes upp av hyresgästerna till subventionerade priser, och hur många kan egentligen betala de nya marknadshyrorna utan bostadsbidrag? Hur fungerar den engelska lagstiftningen om "homelessness" och vilka principer för fördelning av bostäder tillämpas på de svenska bostadsförmedlingarna? Vad innebär de ändringar i den svenska socialtjänstlagen som nyligen trätt i kraft för rätten till bostad?

Boken innefattar en grundlig genomgång av alla de olika rättsliga regleringar, som på något sätt berör fördelningen av hyresbostäder och rätten att få eller behålla en hyresbostad, och sträcker sig från hyreslagar till socialtjänstlagar. Författaren är jurist och arbetet har utförts inom ramen för det s.k. Norma-programmet i Lund, som handlar om den normativa utvecklingen på det sociala området i ett europeiskt integrationsperspektiv.