Impressionismen och Norden

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Impressionismen och Norden – Det sena 1800-talets franska avantgardekonst och konsten i Norden 1870-1920

Torsten Gunnarsson (ed.), Per Hedström (ed.)
Publisher Nationalmuseum

Buy 250 SEK

View photos from the book »

I början av 1900-talet skapades i Norden anmärkningsvärt stora samlingar av fransk impressionistisk och postimpressionistisk konst. Såväl museer som privatsamlare byggde upp samlingar som innehöll betydande verk av målare som Claude Monet, Paul Gauguin, Vincent van Gigh och Paul Cézanne. Samlingarna tillkom i ett skede då dessa konstnärers verk blivit allmänt accepterade som samlarobjekt, vilket sammanföll med en period av ekonomiskt välstånd i de nordiska länderna. Den goda ekonomin gjorde det möjligt att på kort tid bygga upp stora konstsamlingar.

Boken beskriver hur intresset för impressionismen och postimpressionismen utvecklades i Norden från början av 1870-talet och fram till dess att de stora samlingarna skapades under 1900-talets tre första decennier. Särskilt framträdande plats ges åt de kontakter som fanns mellan franska konstnärer och det nordiska konstlivet. Stort utrymme ägnas också åt det nya franska måleriets betydelse för den nordiska konsten.

Boken är skriven av en rad nordiska ämnesspecialister och publicerad i anslutning till en utställninh på Nationalmuseum i Stockholm och Statens Museum for Kunst i Köpenhamn.