Grafik. Konst & kunskap på papper

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Grafik. Konst & kunskap på papper

Jan af Burén
Publisher Nationalmuseum

Buy 75 SEK

  • Published 2009
  • Isbn 9789171008169
  • Type Paperback
  • 240 pages
  • Swedish
View photos from the book »

Nationalmuseums omfattande grafiksamling är en i det närmaste outsinlig källa till konstnärliga och estetiska upplevelser och upptäckter. Med avstamp i museets samling får läsaren här stifta bekantskap med den europeiska konst- och grafikhistorien genom ett hundratal utvalda verk. Framväxten av grafiksamlingar i Sverige beskrivs i den mån det är möjligt och historien bakom Nationalmuseums grafiksamling följs utförligt. Men framför allt ligger tonvikten på presentationer av de enskilda konstnärerna. Läsaren erbjuds även en beskrivning av olika grafiska teknikerna, en ordlista som förklarar termer som pinxit eller excud. samt en överblick över samlingsväsendets utveckling och distributörernas roll.