Lust & Last

Printed book

Out of stock

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Lust & Last

Publisher Nationalmuseum

Out of stock

View photos from the book »

Sällan väcker konsten så häftiga reaktioner som när den utmanar gällande normer och tabun. När Julius Kronbergs målning Jaktnymf och fauner år 1876 ställdes ut i det nyuppförda Nationalmuseum ringlade köerna ända fram till Grand Hôtel. Många kom för att förarga sig över motivet - en sedeslös slampa, som obekymrat exponerade sin nakna kropp inför två lystna stråtrövare. Men bland pressen fanns en ung recensent som prisade verket för dess annorlunda och djärva kolorit, August Strindberg. I Amerika hade drygt ett halvsekel tidigare den svenske målaren Adolf Ulrik Wertmüller lyckats försörja sig på att visa upp sin för tiden ytterst vågade version av Danaë och guldregnet för betalande publik i Philadelphia.

Vill du veta mer om hur synen på lust, last och dygd varierat i konsten från 1500-talet fram till vår egen samtid bjuder Nationalmuseums katalog till vårens utställning Lust & Last på rika bildexempel och fördjupad läsning. Artiklarna är skrivna av utställningskommissarie Ulf Cederlöf, medkommissarierna Eva-Lena Bergström, Solfrid Söderlind, Karin Sidén och Magnus Olausson samt Carina Burman, docent i litteraturvetenskap och Karin Hassan Jansson, fil. dr i historia.