Föreningen Nationalmusei Vänner grundad 1911

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Föreningen Nationalmusei Vänner grundad 1911

Publisher Nationalmuseum

Buy 75 SEK

  • Published 2011
  • Isbn 9789171008282
  • Type Hardcover
  • 336 pages
  • Swedish
View photos from the book »

Föreningen Nationalmusei Vänner grundad 1911 är den avslutande delen i Nationalmuseums Årsboksserie. 2011 firar Nationalmusei Vänner hundra år och den sista årsboken handlar därför om föreningens verksamhet och förvärv under dess första sekel. Bokens huvudförfattare är Jan af Burén, medverkar gör även Solfrid Söderlind, Olle Granath, Eva Qviberg, Anneli Magnusson och Dag Sebastian Ahlander.