Namn i flerspråkiga och mångkulturella miljöer

Printed book

Out of stock

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Namn i flerspråkiga och mångkulturella miljöer

Lars-Erik Edlund (ed.), Susanne Haugen (ed.)

Out of stock

  • Published 2009
  • Isbn 9789188466716
  • Type Paperback
  • 177 pages
  • Swedish

Den 16-18 november 2006 arrangerades i Umeå ett symposium om namn i flerspråkiga och mångkulturella miljöer på uppdrag av den Nordiska kommittén för namnforskning (NORNA). Vid symposiet hölls fjorton föredrag, och elva av dem publiceras här.

Uppsatserna belyser ett flertal aspekter rörande namn i flerspråkiga och mångkulturella miljöer. Perspektiven är många, de teoretiska och metodologiska förhållningssätten växlar, personnamn såväl som ortnamn fokuseras, och både äldre och senare tiders empirier kommer i blickfånget.

Nordiska förhållanden och likartade förhållanden i andra delar av världen behandlas, något som tillför viktiga komparativa aspekter.

Volymen har redigerats av Lars-Erik Edlund och Susanne Haugen, forskare vid Institutionen för språkstudier, Umeå universitet.