Fega pojkar pussar aldrig vackra flickor

Printed book

Out of stock

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Fega pojkar pussar aldrig vackra flickor – Könsrelaterade ordspråk i nordnorrländsk agrarmiljö belysta ur språkligt och kulturellt perspektiv

Daniel Andersson

Out of stock

  • Published 2009
  • Isbn 9789188466754
  • Type Paperback
  • 276 pages
  • Swedish

Att fria är som att byta hästar, man får ha ögonen med sig. Så lyder ett gammalt ordspråk från Edsele i Ångermanland. I ett annat ordspråk, från Överluleå i Norrbotten sägs det: Man skall inte välja hustru i kyrkdörren utan i ladugårdsdörren. Båda ordspråken handlar om mannens val av hustru i det norrländska jordbrukssamhället. I den har avhandlingen studeras ordspråk som handlar om kvinnor och män och relationen dem emellan. Vad berättar dessa ordspråk om hur man såg på kvinnlighet och manlighet i det norrländska jordbrukssamhället? Ordspråken har alla använts i äldre jordbruksmiljö i norra Norrland under 1800-talet och i början av 1900-talet.

Daniel Andersson analyserar här 199 könsrelaterade ordspråk insamlade i övre Norrland. Studien är centrerad kring tre övergripande perspektiv på kvinnlighet och manlighet: Äktenskapsmarknaden, Hushållet och Sexualiteten. Ordspråken tolkas och de föreställningar om kön som de förmedlar diskuteras utifrån ett flertal infallsvinklar. Särskilt fokus läggs vid de metaforer och liknelser som används i ordspråken, där t.ex. kor, katter, kråkor, tuppar, gäddor, lakar, ålar, hästar och ormar används för att föra fram föreställningar om kvinnor och män.

Daniel Andersson är språkvetare och verksam vid Institutionen för språkstudier vid Umeå universitet. Detta är hans doktorsavhandling i nordiska språk.